Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 12.10.2022

Generalforsamling 2023

15. mars 2023 kl. 17:30 - 18:15

Fysisk i Polyteknisk Forening

Styret i Polyteknisk Forening inviterer medlemmene til generalforsamling 2023.

Saksliste:

GF 1-23 Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

GF 2-23 Godkjenning av Innkalling

GF 3-23 Godkjenning av Saksliste

GF 4-23 Godkjenning av Årsregnskap 2022 med Revisjonsberetning 2022 samt Årsregnskap 2021 med Revisjonsberetning 2021

GF 5-23 Godkjenning av Årsrapport 2022

GF 6-23 Valg

Protokoll fra generalforsamling 2023

Styret ønsker alle medlemmer i Polyteknisk Forening velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?