Publisert: 12.10.2022

Generalforsamling 2023

15. mars 2023 kl. 17:30 - 18:30

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta digitalt

kr. 0,-

Delta fysisk

kr. 0,-

Styret i Polyteknisk Forening inviterer medlemmene til generalforsamling 2023.

Saksliste:

GF 1-23 Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
GF 2-23 Godkjenning av Innkalling
GF 3-23 Godkjenning av Saksliste
GF 4-23 Godkjenning av Årsregnskap 2022 med Revisjonsberetning 2022
GF 5-23 Godkjenning av Årsrapport 2022
GF 6-23 Valg 2023

Medlemmer som er påmeldt til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Styret ønsker alle medlemmer i Polyteknisk Forening velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?