Polyteknisk Forening i audiens hos H.M. Kongen

Publisert: 16. november 2020

H.M. Kong Harald V tok imot Polyteknisk Forenings president Silvija Seres og generalsekretær Mette Vågnes Eriksen i audiens på Slottet i november 2020.

Temaene som ble drøftet inkluderte Norges gjenreisning ut av koronakrisen, unna klimakrisen. Demokratisering, digitalisering og dekarbonisering var stikkord for samtalen. Vi har et felles verdigrunnlag på tvers av generasjoner og en økonomisk rikdom som gir oss muligheten til å samles om innsatsen for bærekraftig verdiskaping også i krisetider.

Status for Polyteknisk Forenings virksomhet ble fremlagt. Foreningen har styrket sitt digitale tilbud og nådd mange flere i hele landet gjennom 2020, men de sosiale aspektene ved å møtes fysisk har lidd under korona-nedstengingen. Foreningens snuoperasjon skjer gjennom å engasjere bedrifter og organisasjoner, i tillegg til privatmedlemmer, i både fysiske og digitale aktiviteter. Foreningen har nå ca. 2000 privatmedlemmer og 50 medlemsbedrifter, og når rundt 10.000 gjennom ukentlige nyhetsbrev og sosiale media. Årets nykommer er webcasts og podcasts med nesten 20.000 lyttinger til #PolyPod.

Innholdsmessig er 2020 også sterkt preget av COVID-19-pandemien. Foreningen har fokusert på selve smittesituasjonen og helsemessige forhold, men var også tidlig ute i april med å løfte frem det større bildet og veien ut av koronakrisen, unna klimakrisen. Det inkluderer de samfunnsøkonomiske ringvirkningene, polarisering og påvirkningskampanjer, totalforsvaret, verden sett fra andre land, kompetanseutvikling offshore, klimatiltak som konkurransefortrinn samt digitalisering som skaper vekstmuligheter for norsk industri og oppstartsselskaper i sirkulærøkonomien.

Fremover vil tverrsektorielle perspektiver og faktabasert samfunnsdebatt fortsette å finne sted på den digitale og fysiske møteplassen Polyteknisk Forening.

H.M. Kong Olav V utnevnte daværende H.K.H. Kronprins Harald til æresmedlem i Polyteknisk Forening i 1961. H.M. Kong Harald V utnevnte H.K.H. Kronprins Haakon til æresmedlem i 2002. H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings president og generalsekretær i audiens på Slottet årlig.