foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Tilbake til 21. juli 2011? 

Publisert: 9. mai 2023

Den ferske Forsvarskommisjonen anbefaler at forsvarsbudsjettet bør øke med 30 milliarder kroner umiddelbart, med 40 milliarder kroner årlig de neste 10 år, og deretter med 10 milliarder kroner permanent. Hvordan skal vi bruke pengene for å sikre fortsatt fred, frihet og demokrati her til lands? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Jette F. Christensen, statsviter, skribent og leder, Riksvalgstyret og styreleder i PF Internasjonal politikk og økonomi 
  • Anders Romarheim, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om det som står og ikke står i Forsvarskommisjonen. Deltagerne løfter frem behovet for effektiv koordinering av det nasjonale sikkerhetsarbeidet, både på myndighets- og markedssiden. Du hører om samordning av håndteringen av sammensatte trusler, om organisering, kunnskap, kultur og teknologi. Deltagerne diskuterer hvordan anbefalingene fra Forsvarskommisjonen bør følges opp for å gi resultater i praksis. 

I tillegg til å få en bedre forståelse av sikkerhetssituasjonen i Norge, får du også en oppfordring om å selv ta den viktige rollen det er å ivareta våre demokratiske verdier i det daglige. 

Ta kontakt med styret i PF Internasjonal politikk og økonomi