foto: Stortinget

Østkantfolk: Pulsen på Groruddalen: Se sendingen nå!

Publisert: 7. oktober 2020

Se Jan Bøhlers presentasjon der han tar pulsen på Groruddalen.

Jan Bøhler er Stortingsrepresentant (Senterpartiet) og medlem av Justiskomitéen. Bøhler meldte nylig overgang til Senterpartiet etter å ha vært Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2005.

Bøhler presenterer den positive og negative utviklingen i Groruddalen siden han begynte å engasjere seg, gir dagens status og forteller om hva han mener han har fått til.

  • Hva mer bør gjøres for å forsterke en positiv utvikling – og hvem har mest å bidra med i den sammenheng?
  • Hva er tanken bak nedleggelsene av politistasjonene på Stovner og Manglerud – og etableringen av en ny felles politistasjon lokalisert mellom de to nåværende?

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Senior!

Video: Erik Magnus Eriksen Olseng