Nytt styre i PF Bærekraft: «Det er nå det gjelder – vi må omsette kunnskap om bærekraftsmålene til reell endring»

Publisert: 29. mai 2020

Polyteknisk Forening Bærekraft er på plass med nytt styre. En fellesnevner hos det nye styret er mangeårig kunnskap og engasjement for klima, miljø og arbeidsliv ved kompetanse fra forskning og akademia, politikk, oppstarts- og innovasjonsmiljøer, bransjeorganisasjoner og etablerte selskaper. Sammen vil de skape muligheter og praktiske endringer for mer bærekraftige, sirkulære og klimavennlige norske virksomheter.

En praktisk tilnærming til bærekraft
PF Bærekraft ledes av Ida Pernille Hatlebrekke som til daglig er Chief Commercial & Sustainability Officer i selskapet Looping og tidligere gründer av FOLK Oslo. Hun forteller at medlemmene i fellesskap utgjør en slagkraftig gjeng som har en tilnærming til bærekraft hun tror vil gi energi og fart inn i arbeidet fremover

«Jeg er utrolig stolt av å kunne presentere et så sterkt styre av ledere, fagpersoner og ildsjeler som til daglig jobber med å flytte verden i riktig retning. Dette engasjementet for å være en del av løsningen tror jeg vil gjenspeile seg i aktivitetene fremover, på denne arenaen der vi sammen ønsker å levere verdi for foreningens medlemmer og samfunnet for øvrig«, sier Hatlebrekke.

Det nye styret i PF Bærekraft består av:

 • Ida Pernille Hatlebrekke, Chief Commercial and Sustainability Officer i Looping
 • Dagfrid Forberg, Nestleder i ZERO
 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Bærekraftssjef i Virke
 • Kim Noguera Gabrielli, Administerende direktør i UN Global Compact Norge
 • Thomas Mørch, Innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning
 • Brita Staal, Klimarådgiver i SALT
 • Jan Christian Vestre, Administrerende direktør i Vestre
 • Sigurd Sagen Vildåsen, Forsker i SINTEF Manufacturing
 • Kjersti Aass, Bærekraftsdirektør i Yara

Sigurd Sagen Vildåsen, som har vært en del av PF Bærekraft siden 2016, er seniorforsker ved SINTEF Manufacturing og forteller at utfordringen fremover blir å øke endringstakten gjennom deling av ressurser og kunnskap som kan stimulere til forretningsmodellinnovasjon og endring som gjenspeiles i verdikjeden.

«I 2016 var bærekraftsmålene et relativt nytt rammeverk for de alle fleste virksomheter å forholde seg til. Mye har skjedd på få år og vi ser at det nå i mye større grad handler om å gå fra risikostyring til bærekraft som en integrert del av virksomhetens forretningsstrategi. Vi ønsker å være en ressurs for et fremoverlent næringsliv som kan stimulere til klimavennlig og ansvarlig industri- og teknologiutvikling«, sier Vildåsen.

Styret vil ha følgende strategiske prioriteringer i den nærmeste tiden:

 • Bygge PF Bærekraft som innflytelsesrik og deltagende arena for konstruktive løsninger på tvers av bransjer og teknologier
 • Bidra til en reflektert og tydelig dialog om klima, bærekraft og sirkularitet i media og i politikken, også ved å trekke på kompetansemiljøet i hele Polyteknisk Forening
 • Løfte frem virksomheter og tiltak som demonstrerer mest kreativitet, gjennomføringsevne og slagkraft i arbeidet med å bli bærekraftige.

En historisk mulighet til å gjøre Norge fremtidsrobust
Hatlebrekke fremhever at selv om koronapandemien er en dyrekjøpt erfaring av dimensjoner, så kan krisen være en unik mulighet til å gjenoppbygge økonomien på bærekraftige premisser som gjør samfunnet bedre rustet til å takle den pågående klimakrisen; «Investeringene vi gjør nå vil være definerende for hvordan samfunnet ser ut i fremtiden. Derfor er det så viktig at vi har flere tanker i hodet og ser sammenhengen mellom kortsiktige tiltak og langsiktig verdiskaping». PF Bærekraft vil blant annet være delaktig i å gi innspill til Norge mot 2025 – Regjeringsutvalget som skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Utvalget skal foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping der grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller er et av områdene det legges særlig vekt på.

Ta gjerne kontakt med det nye styret i PF Bærekraft nå!