Nye effekttariffer: Se TUs direktesending fra Polyteknisk Forening

Publisert: 14. februar 2020

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om effekttariffer? Lurer du på hvordan den nye nettleien vil utformes?

Se TUs direktesending med presentasjonen fra Andreas Bjelland Eriksen.

Hva er det NVE nå har foreslått? Hva kan vi oppnå med en omlegging? Hvordan kan det påvirke deg og meg? Og hvordan påvirker det andre målsetninger på energiområdet?

NVE har ansvar for å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Et viktig virkemiddel for å få til dette er en utforming av nettleien som reflekterer kostnadsstrukturen i strømnettet. Andreas Bjelland Eriksen jobber med ulike temaer relatert til regulering av strømnettet, blant annet hvordan vi bør prise bruken av og tilknytningen til nettet.

Sendingen er fra Energitimen – Polyteknisk Forenings seminarserie om aktuelle tema i energibransjen. Kraftsystemet er dynamisk, sammensatt og stadig i endring. Ny teknologi tas i bruk, nye rammebetingelser kommer inn og eksterne faktorer som klima kan raskt endre grunnlaget for tidligere beslutninger. Selv for de som til daglig jobber med deler av kraftsystemet og fornybar energi kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Hvordan virker kraftmarkedet? Hva betyr vannrammedirektivet for forsyningssikkerheten? Hvorfor skal EU bry seg med hvordan NVE jobber? Er hydrogen den nye energibæreren? Energitimen hos Polyteknisk Forening gir en saklig og balansert presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og er en møteplass for deg som ønsker å utvide din forståelse.

Se TUs direktesending fra Polyteknisk Forening om de nye effekttariffene.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Energi.