Ny programsjef styrker Polyteknisk Forening

Publisert: 8. desember 2022

Camilla Berentsen (27) er ny programsjef i Polyteknisk Forening og vil bidra til å løfte våre medlemmers kunnskap gjennom det unike nettverket av ledere, eksperter, talenter og beslutningstakere på tvers av næringsliv, akademia og politikk.

Camilla har Master i Business Administration og Bachelor innen strategisk kommunikasjon og var Dean’s List Honoree ved PLU School of Business. Hun har fordypet seg i innovasjon i organisasjoner og i ledelse av endringsprosesser, og har også erfaring med salg og kundeservice og som vekter.

– Jeg brenner for kommunikasjon og utvikling av både organisasjon og mennesker og gleder meg til å samarbeide med alle de flinke folkene i og rundt Polyteknisk Forening. Her er det en blanding av stolt historie og anerkjente posisjoner, men også stor oppside i å skape mer verdi for medlemmer og bidra med mer kunnskap inn i beslutningsprosesser, og jeg er spesielt klar for å kjøre prosjekter i fortsettelsen, sier Camilla Berentsen.

– Jeg er veldig glad for å få Camilla med i byens og skyens beste medlemsklubb. Hun vil styrke revitaliseringen av foreningen og være sentral i å aktivere kruttet i kunnskapsnettverkene og hos våre partnere, sier Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening.

Camilla erstatter Elise Anthonisen, som går videre som rådgiver for grønn omstilling i Klima- og miljødepartementet, og som går inn i styret for PF Internasjonal politikk og økonomi. Tusen takk til Elise for å bidra til foreningens positive utvikling, bl.a. gjennom etableringen av PF Next!

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Vi er en uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 5 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer. Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 130 000 avspillinger.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig. Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Vi ønsker Camilla hjertelig velkommen som ny programsjef i Polyteknisk Forening – og gleder oss til å løfte viktige saker og flinke folk sammen med våre medlemmer fremover!