Norsk Gjenvinning ønskes velkommen som medlem i Polyteknisk Forening

Publisert: 4. februar 2021

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, med rundt 50 anlegg i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Nylig åpnet de verdens første fulldigitale sorteringslinje for avfall og de er i år kåret til Norges smarteste industribedrift. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. De har 1 750 ansatte og over 40 000 kunder, inkludert 50 kommuner og interkommunale selskaper i Norge og Sverige

– Vår visjon er at det ikke finnes søppel mer. Norsk Gjenvinning skal være fremst på sirkulær økonomi og lykkes med bærekraftig industri. Det krever samarbeid på tvers i verdikjeden i hele livsløpet for materialer og produkter. I Polyteknisk Forening møter vi kunder, leverandører, konkurrenter og myndigheter – som alle jobber med en del av den fulle sirkelen vi ønsker å være nav for, sier Thomas Mørch, Direktør Innovasjon & Bærekraft. Han er også styremedlem i PF Bærekraft og er med i #PolyPod podcastene:

Vi er glade for at Norsk Gjenvinnings konkrete satsing på sirkulærøkonomi involverer Polyteknisk Forenings medlemmer. Alle de flinke folkene som daglig innoverer og finner stadig bedre markedsløsninger i samspill med myndighetene, er inspirerende for alle bransjer, og vi gleder oss til å dele mer kunnskap om effektiv ressursforvaltning. Norsk Gjenvinning blir 100 år i 2026 og Polyteknisk Forening blir 175 år i 2027 – da skal vi kunne feire bærekraft i praksis i partnerskap.

Bedriftsmedlemskapet gir muligheter til å være med i #PolyPod og #PolyWeb, der teknologi, samfunn og næringsliv møtes. Medlemskapet gir fri adgang for ansatte til, og samarbeid om, digitale og fysiske aktiviteter – og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene og holde egne digitale og fysiske arrangementer midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.