NORSAR ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 15. mars 2019

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse innen geovitenskap. Deres kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk, og relatert programvareutvikling. NORSAR har ansvar for å drive noen av verdens mest avanserte overvåkingsinstallasjoner for å observere jordskjelv og atomeksponeringer. De er utpekt som nasjonalt datasenter for å verifisere samsvar med den omfattende kjerneprøveforbudsavtalen. Feltinstallasjoner for dette ligger i Hedmark, Troms og Finnmark og på Spitsbergen og Jan Mayen. NORSAR gjennomfører også forskning og rådgivende prosjekter over hele verden og har siden 2000 utviklet avansert software for dataanalyser av mikroseismikk.

NORSAR er en innovatør som kontinuerlig utnytter nye ideer innen våre kjerneaktiviteter og driver kompetanse og kunnskapsoverføring til nye områder. Nettverket i Polyteknisk Forening gir oss anledning til å utnytte flere av mulighetene på tvers. Vi skal fremme anvendelsen av geovitenskapelig forskning til fordel for norsk samfunn og industri, og disse miljøene møter vi her, sier Anne Strømmen Lycke, CEO. Hun er også styremedlem i PF Norsk forening for CO2-håndtering.

Vi gleder oss til å lære mer om det viktige arbeidet NORSAR’s 50 ansatte gjør både for å sikre den internasjonale Prøvesprengningsavtalen og til sivile formål som aktiviteter i jordskjelvområder. Flere av fagnettverkene i Polyteknisk Forening er relevante for NORSAR’s kompetanse, som PF Olje, PF Internasjonal økonomi og politikk samt PF Norsk forening for CO2-håndtering. I partnerskap løfter vi frem viktig kunnskap på tvers av sektorer.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.