foto: UiO

Lytt til #PolyPod – UiO Demokratifrokost: Når rettsstaten svikter

Publisert: 11. desember 2023

Hva skjer med en minoritetsbefolknings tillit til flertallet når staten bryter menneskerettighetene? Fosen-saken og Sannhets- og forsoningskommisjonen viser eksempler på overtramp av det statlige Norge. Når selve staten svikter, hvilke konsekvenser får det for demokratiet? Og hvordan påvirker disse sakene Norges omdømme i verden? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Malcolm Langford, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO
  • Maja Kristine Jåma, norsk samisk politiker og medlem av Sametingsrådet
  • Andreas Sjalg Unneland, stortingsrepresentant for SV og medlem av Justiskomiteen
  • Jette F. Christensen, leder, Riksvalgstyret og styreleder, PF Internasjonal politikk og økonomi  
  • Tore Rem, direktør for UiO:Demokrati

Episoden er et utdrag fra panelsamtalene fra Demokratifrokosten i regi av UiO:Demokrati, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Internasjonal politikk og økonomi for innspill.