foto: Zero.no, Pwc.no og Tekna.no

Lytt til #PolyPod: Klimanøytral til jul?

Publisert: 21. desember 2021

I denne episoden lærer du mer om arbeidet med klimakvoter, og deltagerne diskuterer hvordan virksomheter med netto null målsetning skal navigere i kvotejungelen. Er det mulig å bli karbonnøytral til jul? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Stig Schjølset, fagsjef, Miljøstiftelsen ZERO 
  • Sophie Brusgaard Jewett, Manager Climate Change & Sustainability, PwC 
  • Hanne Rolén, bærekraftsleder, Aker Carbon Capture og styreleder, PF CO2-håndtering 

I en tidligere episode om begrepsapparatet for net zero og carbon offsetting fikk du innsikt i reelle klimarelaterte problemstillinger for næringslivet og hvordan netto null også er i ferd med å bli den nye normen for selskapers klimaambisjoner.

Ta gjerne kontakt med styret i PF CO2-håndtering og styret i PF Bærekraft nå!