Lytt til #PolyPod: Hvordan sikrer fleksibel vannkraft forsyningssikkerheten og verdivekst?

Publisert: 18. oktober 2021

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne tredje episoden diskuterer vi hvordan vannkraft med magasiner bidrar med fleksibilitet og hvilken betydning dette har for kraftsystemet. Vi går også inn på hvor viktig planlegging er for sikker drift av kraftsystemet.

Lytt til samtalen mellom:

  • Martha Marie Øberg, Avdelingsleder for markedsutvikling, Statnett
  • Aslak Mæland, Vice President, Nordic Asset Ownership
  • Linn Emelie Schäffer, Doktorgradsstipendiat Elkraftteknikk, NTNU
  • Bjarne Børresen, Seniorrådgiver Multiconsult og styremedlem PF Energi

Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi.