foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Hvordan jobber valgkomiteene og hvordan blir man relevant som styremedlem? 

Publisert: 14. juni 2024

Hva er de første stegene man bør ta hvis man ønsker seg styreverv? Trenger man en egen styre-CV? Er ledererfaring nødvendig for å sitte i et styre? Alle sier at man må finne ut hva man kan bidra med. Hva innebærer egentlig dette?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Otto Søberg, leder i valgkomiteen i Yara 
  • Martin Sletten, styrerekrutterer i Assessit og medlem av valgkomiteen i DNT Oslo og omegn, styremedle, PF Styrenettverk 
  • Janne Log, daglig leder, Samvirkene, styreleder, PF Styrenettverk 

I denne episoden lærer du om prosessen og årshjulet som valgkomiteene følger. Du får innsikt i hvordan valgkomiteene arbeider, fra å identifisere kandidater til å gjennomføre intervjuer og vurdere kompetanse. Det diskuteres også hvordan og når profesjonell hjelp benyttes for å sikre en objektiv og grundig vurdering av potensielle styremedlemmer. Videre utforsker vi hva som kreves for å bli vurdert for et styreverv. Du får praktiske råd om hvordan man kan komme i gang, inkludert viktigheten av å ha en oppdatert styre-CV og hvordan man kan kartlegge hva man kan bidra med i en styreposisjon.  

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Styrenettverk