foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Ny kvoteringslov – hva nå?

Publisert: 8. april 2024

Kan den nye kvoteringsloven for aksjeselskaper føre med seg noe mer enn kjønnsmangfold i styrene? Hvorfor går likestillingen så sakte at vi trenger denne type virkemidler? Mister vi noe, når vi må bruke denne type virkemidler? Bør kvinner føle på at de kan bli kvotert? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Eli Giske, styreleder, Sykehuset Innlandet 
  • Benedikte Stiff, partner, KinderStiff 
  • Janne Log, Daglig leder, Samvirkene 

I denne episoden lærer du om hvordan det er å være kvinne i styreverdenen, om hva deltakerne mener om ny kvoteringslov, om hvordan vi kan få til at den nye loven resulterer i et større bidrag enn «bare» økt kjønnsmangfold i styrene og du får de viktigste råd til for deg som skal i gang med en styre-karriere.