Lytt til #PolyPod: Hvordan forvalte CO2-lagrene på norsk sokkel?

Publisert: 13. desember 2021

Norsk sokkel er godt egnet for å lagre CO2, det har vært gjort der i 25 år og flere prosjekter og aktører er på vei inn med nye volumer. Den norske klyngen er verdensledende teknologisk, kommersielt og regulatorisk. Hvordan forvaltes lagerressursene i dag og hvilke rammer må på plass for å sikre kompetanse og konkurransefortrinn?

Lytt til samtalen mellom:

  • Eva Halland, geolog og prosjektdirektør i Oljedirektoratet
  • Liv Monica Stubholt, partner i Selmer, styreleder i Fortum Oslo Varme og styremedlem i Aker Carbon Capture
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om utrullingen av klimateknologien CCS og hvordan CO2-lagring faktisk foregår. Du får et innblikk i hvordan uavhengig monitorering av sikre og klimaeffektive CO2-lagre under norsk sokkel kan få fart på markedet. Du lærer også om samspillet mellom norske og europeiske myndigheters forvaltning – og bransjens skalering og kommersialisering av teknologiløsningene. Deltagerne snakker om erfaringene fra Snøhvit, Sleipner, Mongstad og Langskip – og om de teknologiske og kommersielle mulighetene knyttet til flere fangstanlegg i norsk og europeisk industri.

Dette er tredje av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF CO2-håndtering!