foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod: Hva betyr uavhengig monitorering for CO2-lagring?

Publisert: 25. november 2021

I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring samlet den norske bransjen for CO2-håndtering seg. Den norske klyngen er verdensledende teknologisk, kommersielt og regulatorisk, men hva skal til for å lykkes med europeisk karbonlagring på norsk sokkel fremover? Hvilken rolle spiller uavhengig monitorering og verifisering av lageret for markedsutviklingen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova
  • Eivind Berstad, senior rådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva som skjer med utrullingen av den viktige klimateknologien CCS i Norge, sett fra både myndigheter og miljøorganisasjoner. Du får innblikk i hvordan dette henger sammen med utviklingen i Europa der markedsaktørene og «folk flest» trenger mer forutsigbarhet og trygghet for at CO2-lagring skal skalere raskt nok. Deltagerne deler også sine vurderinger av hvordan uavhengig monitorering og verifisering er viktig for tilliten til teknologiløsningene for karbonfangst og -lagring.

Dette er første av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

I rundebordskonferansen om sikker karbonlagring signerte SINTEF og NORSAR en samarbeidsavtale om teknologi for verifikasjon og sikker lagring av CO2. De skal implementere prosesser og metodikk for seismologisk overvåking samt digitale verktøy for kontroll og læring i takt med utrulling av teknologien. Hva betyr det i praksis?

Lytt til samtalen mellom:

  • Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital
  • Anne Strømmen Lycke, administrerende direktør i NORSAR
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hvordan digitale tvillinger kan brukes som styringsstøtte for løpende kontroll av CO2-lagre på norsk sokkel. Du lærer også om mekanismene for uavhengig monitorering, med internasjonale ekspertgrupper og avanserte målestasjoner, som skal gi kostnadseffektiv verifisering av både klimaeffekten og sikkerheten ved karbonlagringen. Deltagerne beskriver også samarbeidet med operatører og myndigheter og deler sine visjoner om hvordan «Team Norway» skal lykkes både med verdiskaping og klimaløsning gjennom økt tillit.

Dette er andre av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF CO2-håndtering!