foto: Jannicke Nilsen, Bergens Tidende, Chul Aamodt

Lytt til #PolyPod: Hva skjer med karbonfangst og -lagring i Europa?

Publisert: 15. desember 2021

EU-kommisjonen uttrykker nå sterk støtte til karbonfangst, -bruk og lagring (CCUS) og har lansert et «CCUS-forum». EUs innovasjonsfond, finansiering av prosjekter av felles interesse og større forskningsprogram har gitt betydelig økonomisk støtte til karbonfangst og -lagring i flere EU-land. Hva betyr dette for tempoet for utrulling av teknologiene og utviklingen av markedene og bransjene i Europa? Hva betyr det for lagring av europeisk CO2 under norsk sokkel?

Lytt til samtalen mellom:

  • Ragnar Semundseth, energiråd, Norges delegasjon til EU
  • Aage Stangeland, spesialrådgiver for energi, Forskningsrådet
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva som skjer i EU på politisk og myndighetsnivå og om hvordan innovasjons- og teknologimiljøene i industri og akademia samarbeider på tvers i Europa. Du hører om de ulike karbonfangst og -lagringsprosjektene i mange europeiske land, både i industri- og energisektorene. Du hører også om den kommende meldingen om bærekraftige karbonsykluser, inkludert rammeverk for industrielle CCUS-prosjekter. Du lærer om forskningsresultater og innovasjonsfokus fremover og om hvordan uavhengig monitorering av sikker og klimaeffektive CO2-lagre under norsk sokkel peker seg ut som utløsende for å få verdikjedene godt i gang gjennom tillit og forutsigbarhet. Hva tror du deltagerne ønsker seg til jul?

Dette er tredje av fire episoder i forlengelsen av rundebordskonferansen om sikker CO2-lagring.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF CO2-håndtering!