Lytt til #PolyPod: Historien om vannkraft i Norden

Publisert: 28. mai 2021

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i historien om vannkraften i Norden, som kilde til energi og grunnlag for velferdssamfunnet.

Lytt til samtalen mellom:

  • Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef for ressurs og kraftproduksjon, NVE
  • Halvor Kristian Halvorsen, Leder Vassdragsforvaltning, Hafslund Eco
  • Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet og styremedlem, PF Energi

I denne episoden lærer du om vannkraftens historie – hvordan og hvorfor har vannkraften blitt så viktig i Norge? Deltagerne går historisk til verks og beskriver hvilken betydning vannkraften har hatt for samfunnsutviklingen i Norden og utviklingen av det nordiske energisystemet.

Du får høre om hvordan teknologiske muligheter, hensyn til natur og miljø samt politiske og ideologiske strømninger har formet vannkraften og dens rolle i det nordiske energisystemet. Deltagerne reflekterer også over hva som vil forme vannkraftens rolle fremover.

Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!