Lytt til #PolyPod: Forskningsfronten for teknisk utvikling av vannkraften

Publisert: 27. august 2021

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier. I denne episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem.

Lytt til samtalen mellom:

  • Ole Gunnar Dahlhaug, Professor, NTNU og Chair, General Assembly, HydroFlex
  • Urban Lundin, Professor, Uppsala Universitet og Lead WP Flexibility of Generator and Converter, HydroFlex
  • Tone Knudsen, R&D Hydropower Manager, Statkraft og styremedlem i PF Energi

I denne episoden lærer du om det grunnleggende i hvordan kraft produseres fra vann og om teknisk og stedsspesifikk skreddersøm av ulike typer vannkraftssystemer. Du lærer også om forskjellen på energi og effekt og hvordan effekt fra vannkraftverk blir viktigere for fleksibel styring av strømproduksjonen når mer vind- og solenergi kommer inn på nettet. De forteller om vannkraftsmagasiner som store og viktige batteri for sikker strømforsyning, men også om miljøkonsekvensene. Du får konkrete eksempler som viser hvordan forskning på vannkraft-teknologi skaper viktige effektiviseringsgevinster og hvordan teknologiske fremskritt i andre næringer har overføringsverdi til det modne vannkraftsystemet. Når du lyttet deg gjennom episoden, kan du kanskje selv forklare hva de tre vannkraftturbinene Pelton, Francis og Kaplan er optimalisert for?

Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!


 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!