Se og hør #PolyBok: Er Norge en randstat på avveie?

Publisert: 10. desember 2021

Tormod Heier har utgitt boken, «En randstat på avveie?» – en debattbok som tar for seg en viktig samfunnsutvikling i Norge, nemlig fremveksten av landets rolle i russisk og amerikansk forsvarstenkning. Hvordan kan vi forstå Norges strategiske rolle, både som alliert frontlinjestat i vest – og som russisk randstat i øst? Har USA blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges sikkerhetsutfordringer i nord? Er det slik at jo mer Norge knyttes opp til USA og NATO, desto mer sikkerhet får vi? Eller gjør det stadig tettere samarbeidet med våre allierte at Norges forhold til Russland blir mer og mer anspent? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Tormod Heier, forfatter, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole  
  • Sverre Diesen, pensjonert general, tidligere forsvarssjef, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening  
  • Sverre Strandhagen, kommentator og debattansvarlig i DN

Denne episoden er et opptak av bokbadet om boken «En randstat på avveie?» i Polyteknisk Forening. Du finner boken her

Eller se sendingen her!

Vi takker Cappelen Damm for støtte til å produsere #PolyBok!  

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet og PF Internasjonal politikk og økonomi!