foto: POLYTEKNISK FORENING

Lytt til #PolyPod: Er landvind samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Publisert: 2. juni 2023

Har norsk landbasert vindkraft noen rolle i overgangen til en bærekraftig energiproduksjon? Hva er optimal landvindutbygging? Hva kjennetegner et samfunnsøkonomisk lønnsomt landvindprosjekt? Hvordan verdsetter man egentlig natur? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Berit Tennbakk, partner, THEMA
  • Henrik Lindhjem, partner, Menon Economics
  • Kristine Grimsrud, forsker, Miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi, SSB
  • Endre Kildal Iversen, forsker, SNF og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi
  • Gjermund Grimsby, fagansvarlig klima, KLP og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden lærer du om landvindutbygging i Norge sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Du lærer om kostnader, nytteverdi og samfunnsmessige konsekvenser av landvindprosjekter. Du lærer om hvilke avveiinger som inngår i en samfunnsøkonomisk analyse. Og om det går an å prissette faktorer som støy, innvirkning på boligpriser og urørt natur. 

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør alle episodene her.

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi.