Lytt til #PolyPod: AI og digital omstilling på tvers

Publisert: 20. oktober 2021

Kunstig intelligens (AI) og digital omstilling får stadig høyere relevans uavhengig av bransje og sektor. Men hvordan jobber næringsliv, offentlig sektor og akademia sammen om denne omstillingen? Cluster for Applied AI ble i 2019 etablert som Norges første næringsklynge for anvendt AI, og som et partnerskap mellom Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE), eSmart Systems og Høyskolen i Østfold, sitter denne klyngen på svar til mange slike spørsmål. Vi befinner oss i Halden, på åpningen av Cluster for Applied AI’s nysatsing, AI-klinikken. Gjennom tre episoder vil du lære om hva AI-klinikken er, hvordan deres samarbeid på tvers av sektor og bransje fungerer i praksis, og hva status på digital omstilling og AI er i dag.

Episode 1:

Lytt til samtalen mellom:

  • Tomas Nordlander, forskningsdirektør for Institutt for Energiteknikk (IFE) og leder av styringsgruppen for Cluster for Applied AI
  • Eli Haugerud, leder for klyngeavdelingen i Smart Innovation Norway og klyngeleder for NCE Smart Energy Markets
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening

Dette er den første av tre episoder fra lanseringen av AI-klinikken i Halden. I den andre episoden fokuseres det i større grad på AI’s mulighetsrom, samt konkrete problemstillinger og løsninger knyttet til omstilling. I episode 3 møter du tre studenter som snakker om sitt forhold til kunstig intelligens og digital omstilling, og du får høre løst og fast om deres tanker rundt studiet, jobbutsikter og teknologisk utvikling.

Episode 2:

Lytt til samtalen mellom:

  • Magnus Due, Chief Digital Officer i Goodtech
  • Marianne Bjerkman, klyngeleder for Cluster for Applied AI
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening

Episode 3:

Lytt til samtalen mellom:

  • Andreas Dovland, student ved Høyskolen i Østfold i Innovasjon og prosjektledelse, og praktikant i Smart Innovation Norway
  • Elise Eriksdatter Mojord, student ved Høyskolen i Østfold i Innovasjon og prosjektledelse, og praktikant i Flowit
  • Joakim Vu, student ved Høyskolen i Østfold i digital media og design, og lokallagsleder for NITO-studentene i Halden
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening

Ta gjerne direkte kontakt med Styret i PF Digitalt Lederskap.