Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie tildeler koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo

Publisert: 26. juni 2021

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevies formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor i 2021 å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan fremme bolig- og boforholdene, gjennom støtte til:

  • Konkrete aktiviteter som forbedrer situasjonen for unge, eldre eller andre grupper som opplever at sosiale boforhold er redusert som følge av koronakrisen i Oslo
  • Formidling av kunnskap om koronatiltak av relevans for forbedring av boforholdene i Oslo

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie har for 2021 tildelt støtte til:

Prosjekt

Mottager

Støttebeløp (kr)

Oppgradering av bomiljølokale for leksehjelp og fritidsaktiviteter for barn og unge på Nedre Tøyen

Leieboerforeningen

34000

Konserter og sosiale tiltak for sykehjemmets beboere og nærmiljøet på St. Pauli uteserveringen

Paulus sykehjem

49900

Gratis guidede turer om gatekunst på Grünerløkka med 2 turer per helg i juli, august og september

Street Art Oslo

50000

Planlegging og gjennomføring av tiltak for å øke Oslo-ungdommers yrkeskompetanse innenfor ulike bo- og nærmiljøtjenester

Kompass og Co

50000

Etablering av bybilbane-installasjoner med utlån av lekebiler og tilhørende aktivitetstilbud for barn på Vollebekk

Bybilbanen “Vollebekk Grand Prix”

50000

Vi ønsker lykke til med gjennomføringen av aktivitetene som skal fremme boforholdene i Oslo i 2021!

Les mer om Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie her.