Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie
Støtte til fremme for boligforholdene i Oslo

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie’s formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

Jacob Aall Bonnevie ble født i Bodø i 1911 og døde i Oslo i 1977. Han ble cand. jur i 1934. Før og under krigen var han kontorsjef i Kyrkjebø kommune. Under krigen var han med i den sivile hjemmefront i Sogn og Fjordane. I februar 1945 ble han arrestert og senere overført til Espeland fangeleir og satt der til frigjøringen.

Siden like etter krigen arbeidet Bonnevie med boligsaker. Han var Aker kommunes første og siste boligsjef. I 1947 medførte kommunesammenslutningen at han ble eiendomssjef i Oslo. Denne stillingen hadde han til han i 1954 ble direktør for Boliginstituttet Oslo, Veritas for fast eiendom. Her nedla han et betydelig arbeid som bl.a. førte til at stadig flere boligsøkere ba om råd og veiledning. Under hans ledelse ble det utført flere viktige undersøkelser for boligbyggingen.

Direktør Bonnevie var tidligere styreformann i OBOS og representantskapsmedlem i Norske boligbyggelags landsforbund. Han hadde også en rekke andre verv. Han var bl.a. formann i Skattetakstkommisjonen 1958-70 og fellesformann i Oslo prisnemd for faste eiendommer fra 1967, han var sekretær i Komiteen for bevaring av de gamle Akergårder og styremedlem i Stiftelsen til restaurering av gamle Christiania.

I 1973 ble direktør Bonnevie utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for samfunnsnyttig virke.

Styret

  • Anne Sigrid Hamran (Styreleder), Mobilitetssjef, Oslo kommune
  • Aud Tennøy, Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Vedtekter

Hvordan søke?

Utdelingen foregår som regel årlig. Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 15. januar samme år.

Send søknad

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag av fondet må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen ett år etter utbetalingen.

Send innberetning