Langskip: Støtte til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge

Publisert: 21. september 2020

Styret i PF Norsk forening for CO2-håndtering anerkjenner og er glade for den viktige og riktige beslutningen Regjeringen i dag har kommunisert om å gå videre i «Langskip»; etableringen med fangst- transport- og lagringssatsingen for CO2.

Det er svært gledelig at vi nå er et stort steg nærmere hovedmålet med etablering av Foreningen for CO2-håndtering; å få en positiv beslutning på gjennomføring av fullskalaprosjektet «Langskip». Dette er en meget stor anerkjennelse av den jobben som er lagt ned av alle aktører, og vi feirer i dag for Norcem Brevik og Northern Lights. Dette sikrer en full verdikjede hvor vi beviser muligheten for fangst, transport og lagring av CO2 i stor skala.

Vi kommer videre fortsatt til å jobbe aktivt for både at Klemetsrud-anlegget tas inn som anlegg nummer to i løpet av Stortingsbehandlingen, samt naturligvis å tilrettelegge for videre utvikling og spredning av løsninger for reduksjon i Norges totale CO2-utslipp.

«Langskip» vil være en viktig plattform for å ta i bruk norsk teknologi og spre den videre internasjonalt.

Bransjeforeningen, med representanter for de store aktørene i «Langskip»-prosjektet, takker for tilliten til å gå videre med den aktive teknologi- og markedsutviklingen, i godt samarbeid med myndighetene. Nå skal vi skape et nytt norsk industrieventyr.

Les Regjeringens pressemelding.

Les Stortingsmelding 33 (2019-2020 Langskip – Fangst og lagring av CO2.

Lytt til #PolyPod: Hva skjer med karbonfangst- og lagring?

Lytt til #PolyPod: Pilotering av klimateknologein CCS i Øygarden.

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF CO2-håndtering!