IFE ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 22. februar 2019

Institutt for energiteknikk er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse, digitalisering og industriutvikling.

Da IFE ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning, var fokuset på den da nylig oppdagede atomenergien. Sikkerhet og teknologiens rammer og muligheter ble belyst og diskutert mange ganger i Polyteknisk Forening gjennom de første tiårene. Det nåværende fagnettverket PF Energi har sin opprinnelse fra PF Atomenergigruppen, opprettet i 1957. Nå jobber det forskere fra over 32 land i IFE og internasjonale aktører anerkjenner spisskompetansen der, bl. a. det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

IFEs virksomhet skal holde høy faglig kvalitet og kunne konkurrere med de beste – og vi skal være en uavhengig og upartisk forskningsinstitusjon som presenterer faktabasert kunnskap. Da er det naturlig å lære, dele og bidra til teknologi- og samfunnsutvikling på plattformen Polyteknisk Forening utgjør, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør. Han er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Vi gleder oss til å samarbeide med 600 teknologioptimister i IFE om teknologi som nøkkel til en mer bærekraftig verden, men også om teknologi som krever at samfunnsmessige dilemmaer håndteres. Flere av nettverkene i Polyteknisk Forening er relevante for kjernekompetansene til IFE innen fornybar energi, digitalisering, helse og nukleær teknologi. I partnerskap løfter vi frem viktig kunnskap på tvers av sektorer.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.