Hva skal vi skatte av i fremtiden? Se Steinar Holden’s presentasjon

Publisert: 17. januar 2020

Direksjonen i Polyteknisk Forening samles to ganger i året og gir sine råd til Styret for videreutviklingen av foreningen. I januar 2020 var temaet «Perspektiv» og samlingen inkluderte en presentasjon fra Steinar Holden om offentlige finanser i et makroperspektiv.

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Økonomisk institutt er landets fremste lærested for samfunnsøkonomi, og bedriver forskning, undervisning og formidling på høyeste nivå innenfor alle områder av faget. Instituttet har 60 vitenskapelig ansatte og 550 studenter og samarbeider med ledende universiteter internasjonalt. Instituttet har hittil fostret to Nobelprisvinnere i økonomi; Professor Ragnar Frisch og Professor Trygve Haavelmo.

«Polyteknisk Forening er en fin tverrfaglig møteplass, og samfunnsøkonomi er jo relevant i alle sammenhenger, kanskje mer enn noen gang fordi teknologiutviklingen og ressurstilgangen krever prioriteringer», sa Steinar Holden under samlingen.

Steinar Holden presenterte behovet for å bedre de offentlige finanser i Norge og viste blant annet:

 • Mål om høy sysselsetting taler for
  • Lavere skatt på lav arbeidsinntekt
  • Mer omfordeling i skattesystemet
 • Internasjonal mobilitet viktig begrensning
  • Satt på kapital og formue kan ikke være høy
 • Klimapolitikk kan svekke budsjettene
  • Subsidier, klimatiltak og investeringer
  • Miljøavgifter kan bedre klima & styrke budsjetter
 • Bør øke skatt på naturressurser og eiendom (grunnrente)

Se hele presentasjonen til Steinar Holden her.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi her.