Hva greia med 5G er – presentasjon for deg som gikk glipp av møtet

Publisert: 26. april 2019

Hva skal vi med 5G, vil det endre måten vi lever, jobber og samhandler på? Hvem vil tjene på 5G?

I frokostmøtet vi arrangerte i samarbeid med Norsk-Svensk Handelskammer gikk vi inn på hva som er realitetene bak mystikken knyttet til 5G.

Den globale datatrafikken vil trolig femdobles innen utgangen av 2024. Da står 5G sentralt enten det snakkes om smarte byer, autonome biler, digital helse, virtuell virkelighet eller «fiber-i-luften». Mange tenker på 5G som en teknologi som igjen vil gi raskere nett. Men det er noe mye mer: Den virkelige verdien av 5G er mulighetene teknologien gir mennesker, næringsliv og verden som helhet; industri, regioner, tettsteder og byer vil kunne knyttes sammen på en smartere og mer bærekraftig måte.

Samtidig er det grunn til å være oppmerksom på sikkerhets- og sårbarhetsaspektene når «alt er koblet til alt». Hvem eier datamengdene og hvem fjernstyrer hvem?

Se presentasjonen til Magne Jernæs, Ericssons kundeansvarlig for Telia i Norge, som går nærmere inn på 5G-teknologiens muligheter og begrensninger. Ericsson er blant infrastrukturleverandørene til utbyggingen av 5G i Norge.

Møtet ble ledet av Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer og medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.