foto: Ram Gupta / Oslo universitetssykehus, privat

Helliger målet middelet når helsedata deles og brukes? Se video fra seminaret med Erik Fosse, Anne Kjersti Befring og Jan Helge Solbakk

Publisert: 16. mars 2020

Hva er de teknologiske, medisinske, juridiske og etiske dilemmane knyttet til helsedata, kunstig intelligens og maskinlæring?

Hva gir ny teknologi av muligheter – og hvilke rammer vil vi sette for bruk og ikke-bruk av helsedata? Hvordan skal vi balansere pasientsikkerhet og personvern?

Se videoene fra seminaret med innlegg og debatt i Det Norske Videnskaps-Akademi.

  • Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet/ UiO: Prinsipper og potensialer for kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenesten. Medisinsk behov for bruk av big data/ helsedata/ helseregistre for bedre diagnostikk og vurdering av resultat av ulike behandlinger, for eksempel i forbindelse med imaging-teknikker og persontilpasset medisin
  • Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, UiO: Menneskelig visdom og sårbarhet i møte med kunstig intelligens – medisinsk-etiske og filosofiske betraktninger. Hvilke etiske betraktninger bør vi gjøre oss ved å ikke utnytte dette til å forbedre diagnostikk og evaluering av effekt av ulike behandlingsregimer?

Hans M. Borchgrevink, cand. med. og styremedlem i Polyteknisk Forening ledet seminaret.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Helse