Helliger målet middelet når helsedata deles og brukes? Se video fra seminaret med Erik Fosse, Anne Kjersti Befring og Jan Helge Solbakk

Hva er de teknologiske, medisinske, juridiske og etiske dilemmane knyttet til helsedata, kunstig intelligens og maskinlæring?

Hva gir ny teknologi av muligheter – og hvilke rammer vil vi sette for bruk og ikke-bruk av helsedata? Hvordan skal vi balansere pasientsikkerhet og personvern?

Se videoene fra seminaret med innlegg og debatt i Det Norske Videnskaps-Akademi.

  • Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet/ UiO: Prinsipper og potensialer for kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenesten. Medisinsk behov for bruk av big data/ helsedata/ helseregistre for bedre diagnostikk og vurdering av resultat av ulike behandlinger, for eksempel i forbindelse med imaging-teknikker og persontilpasset medisin
  • Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, UiO: Menneskelig visdom og sårbarhet i møte med kunstig intelligens – medisinsk-etiske og filosofiske betraktninger. Hvilke etiske betraktninger bør vi gjøre oss ved å ikke utnytte dette til å forbedre diagnostikk og evaluering av effekt av ulike behandlingsregimer?

Hans M. Borchgrevink, cand. med. og styremedlem i Polyteknisk Forening ledet seminaret.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Helse