Folkehelsemeldingen; innspill fra Polyteknisk Forening

Publisert: 17. september 2018

 

Regjeringen forbereder ny Folkehelsemelding i 2019 og arrangerte i den forbindelse informasjonsmøte den 3. sept 2018 kl 1030-1530 på Hotel Bristol.

President i Polyteknisk Forening, Silvija Seres, var blant innlederne.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, har uttalt:

«Folkehelsen i Norge er god. Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. Vi ser likevel at lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. Vi har fortsatt store sosiale og regionale forskjeller i helse. Dette er utfordringer som vi kan gjøre noe med og som jeg vil løfte i den kommende folkehelsemeldingen. Et viktig mål for denne regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Vi skal arbeide videre med å redusere sosiale forskjeller i helse. Vi skal arbeide videre med å integrere psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. Vi skal arbeide videre med å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. God folkehelse handler om et godt samfunn, der arbeid, utdanning, næring, sosiale forhold, kultur, samferdsel og fysisk planlegging spiller en nøkkelrolle sammen med helsetjenester, levevaner og miljø.»

Folkehelsemeldingen vil vurdere hvilke områder som krever en forsterket innsats og hvor vi trenger nye virkemidler.

Dette er Polyteknisk Forenings innspill:

Polyteknisk-Forening-innspill-til-Folkehelsemeldingen-2019