Ekstraordinær utlysning av koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo i 2021

Publisert: 30. mars 2021

Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor å bidra ekstraordinært til konkrete prosjekter som kan fremme bolig- og boforholdene, gjennom støtte til:

  • Konkrete aktiviteter som forbedrer situasjonen for unge, eldre eller andre grupper som opplever at sosiale boforhold er redusert som følge av koronakrisen i Oslo
  • Formidling av kunnskap om koronatiltak av relevans for forbedring av boforholdene i Oslo

Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er direkte rettet mot å bedre situasjonen som koronakrisen skaper. Organisasjoner og foreninger som planlegger eller utfører slik innsats, inkl. tiltak for sommeren 2021, kan søke om midler fra legatet. Merk søknaden med “Ekstraordinær koronastøtte”.

Ekstrautlysningen er åpen, men søknadene må inneholde en beskrivelse av mål for og innholdet i det planlagte tiltaket. Det kan søkes om inntil 50.000 kr for 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2021 og innvilgede søknader vil motta tilsagn innen 15. juni 2021. Sluttrapport med regnskap og prosjektresultater skal sendes innen 6 måneder etter utbetalingen.

Les mer og send søknad her.