foto: Polyteknisk Forening

Dr. Mathias Sems fond er tildelt Kjell Håkon Berget

Publisert: 2. juni 2022

Dr. Mathias Sems fond er for 2022 tildelt Kjell Håkon Berget, prosjekt- og teknologileder i Elkem Silicon Products, med 50000 kr.

Kjell Håkon har mastergrad i kjemiteknikk fra NTNU. Han har arbeidet i Heidelberg Cement fra 2002 til 2007, og deretter som prosjektleder og teknologileder i Elkem Silicon Products.

Berget har utmerket seg ved å utvikle nye datametoder for optimalisering av produksjonsprosesser. Han har utviklet nye systemer for «data mining» der lite utnyttet kunnskap blir hentet ut av de store datamengdene, samt «advanced analytics» til å avsløre fundamentale forhold knyttet til silisiumprosessen. Denne kunnskapen har fått stor verdi for problemløsning, forbedringsprosesser og arbeidet med bedre design av ovner og utstyr i Elkem.

Vi gratulerer så mye med stipendet!

Dr. Mathias Sems fond ble opprettet av Elkem AS i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Fondet forvaltes av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.