foto: Polyteknisk Forening

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er tildelt Gabriela Kazimiera Warden og Sondre Borg Gjertsen

Publisert: 2. juni 2022

Dr. ing. Haakon Styris studiefond er for 2022 tildelt Gabriela Kazimiera Warden, doktorgradsstudent ved NTNU, og Sondre Borg Gjertsen, doktorstipendiat ved UiS og Institutt for energiteknikk med 30000 kr hver.

Gabriela Kazimiera Warden har fått tildelt stipend til opphold i Tyskland i forbindelse med doktorgrad på kvartsdigeler for monokrystallinsk silisiumproduksjon for blant annet produksjon av solceller.

Sondre Borg Gjertsen har fått tildelt stipend til opphold i USA ved Ohio University Institutt for Korrosjon og Flerfaseteknologi i forbindelse med doktorgrad i rørledningskorrosjon.

Vi gratulerer så mye med stipendet!

Dr.ing Haakon Styri var metallurg, og dosent ved NTH før krigen. Han dro til USA, hvor han bl.a. i 35 år var sjef for SKF Industries’ forskningslaboratorium i Philadelphia. Styri testamenterte penger til et fond som forvaltes av Polyteknisk Forening gjennom Norsk Metallurgisk Selskap. Avkastningen av fondet deles ut som reise- og oppholds- stipend til kvalifiserte søkere som ønsker opphold ved utenlandsk institusjon for å arbeide med materialteknologi.

Fondsstyret har lagt vekt på at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet, og stipendet blir derfor delt ut annethvert år i forbindelse med Nasjonal Konferanse for Materialteknologi.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.