Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 1. februar 2019

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forvalter en lang kunnskapstradisjon bygget på kollegiale verdier og fri, uavhengig forskning. Fakultetet driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå og har et omfattende samarbeid med eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fire tematiske satsinger; Livsvitenskap, Jord og rom, Energi og materialer og Digitalisering og beregningsorientert vitenskap. Da er Polyteknisk Forening en ideell møteplass for å koble kunnskap og folk på tvers av sektorer og fag, sier Kristin Vinje, Visedekan, innovasjon og samfunnskontakt. Hun er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Fakultetets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon, og lanseringsfesten for fakultetets nye strategi «Kunnskapsutvikling for en verden i endring» arrangeres den 4. februar på Blindern.

Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte forretningsmannen Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Hydro’s og senere Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Flere fra Polyteknisk Forening var engasjert da fakultetet ble etablert allerede i 1861. Fysikkprofessor Hartvig Caspar Christie var leder for Polyteknisk Forening og redaktør for Polyteknisk Tidsskrift, nå TU. Han var en ekte tverrfaglig og innovativ polytekniker, med bakgrunn som skiftleder ved Kongsberg Sølvverk, som den første som tok lærereksamen i realfag, som styremedlem i flere kunstinstitusjoner og som politiker – og med 8 barn.

Vi fører tradisjonen videre for å skape ny grobunn for vitenskapsbaserte beslutninger – og gleder oss til spennende arrangementer og prosjekter sammen med MN-fakultetets 6000 studenter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/administrativt ansatte!

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.