foto: NHO

Bli med på et dypdykk i vannkraftens samfunnsverdier

Publisert: 13. januar 2022

PF Energis serie «Samfunnsverdier fra vannkraft» gir deg kunnskap om hvordan den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og hvordan vannkraften kan videreutvikles for å fortsette å skape store samfunnsverdier.

I den første episoden får du et innblikk i historien om vannkraften i Norden, som kilde til energi og grunnlag for velferdssamfunnet. Du hører:

 • Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef for ressurs og kraftproduksjon, NVE
 • Halvor Kristian Halvorsen, Leder Vassdragsforvaltning, Hafslund Eco
 • Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet og styremedlem, PF Energi


I den andre episoden får du et innblikk i teknisk utvikling og muligheter for vannkraften i fremtidens nordiske kraftsystem. Du hører:

 • Ole Gunnar Dahlhaug, Professor, NTNU og Chair, General Assembly, HydroFlex
 • Urban Lundin, Professor, Uppsala Universitet og Lead WP Flexibility of Generator and Converter, HydroFlex
 • Tone Knudsen, R&D Hydropower Manager, Statkraft og styremedlem i PF Energi


I den tredje episoden diskuterer vi hvordan vannkraft med magasiner bidrar med fleksibilitet og hvilken betydning dette har for kraftsystemet. Vi går også inn på hvor viktig planlegging er for sikker drift av kraftsystemet. Du hører:

 • Martha Marie Øberg, Avdelingsleder for markedsutvikling, Statnett
 • Aslak Mæland, Vice President, Nordic Asset Ownership
 • Linn Emelie Schäffer, Doktorgradsstipendiat Elkraftteknikk, NTNU
 • Bjarne Børresen, Seniorrådgiver Multiconsult og styremedlem PF Energi


I den fjerde episoden tar vi for oss kraftmarkedet. Hva skjer i praksis når kraftprisen bestemmes? Hvem er aktørene? Hva gjør de hver dag? Vi diskuterer om markedet fungerer og hvilke alternative modeller man kan se for seg.  Du hører:

 • Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør, Nord Pool 
 • Tone Aass, avdelingsleder Nordisk Energiforvaltning, Statkraft 
 • Bjarne Børresen, seniorrådgiver Multiconsult og styremedlem PF Energi 


Den femte episoden av «Samfunnsverdier fra vannkraft» er en webcast hvor tre toppledere diskuterer vannkraftens rolle og fremtid. Vi spør blant annet om hvordan klimaendringene påvirker vannkraften, hvordan Norge best mulig kan benytte seg av vannkraft i fremtiden og hvordan man kan sikre balanse mellom naturmiljø, klimaløsning, kraftpriser til folk og inntekter til stat og kommune. Du møter:

 • Christian Rynning-Tønnesen, CEO, Statkraft
 • Hilde Tonne, CEO, Statnett
 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, NVE
 • Ellen Synnøve Viseth, journalist, TU, er programleder

Se også webinaret om fleksibel vannkraft som ble avholdt under EUs Green Week 2021:


Podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening og det europeiske forskningsprosjektet HydroFlex. Gjennom episodene får du høre samtaler med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller andre måten. De deler innsikt, adresserer dilemmaer og gir inspirasjon til utviklingen. Vannkraften har vært ryggraden i det norske energisystemet i over 100 år. Men nå står vannkraften ovenfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Hvordan kan forskning bidra når teknologien og anleggene er så gamle som de er? Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fornybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år, ikke forringes? Gjør deg klar til en kraftprat!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi!