ACER, EUs tredje energipakke og norsk kraftforsyning: Se Helena Mellison Lindstad’s presentasjon

Publisert: 10. februar 2020

Gikk du glipp av nettverkslunchen om implikasjonene av EUs tredje energimarkedspakke samt betydningen av ACER (EU-byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene i EU) for Norge og norsk kraftsystem?

Se presentasjonen fra Helena Mellison Lindstad, seniorrådgiver i Reguleringsmyndigheten for energi, NVE.

Norge er tett integrert i det nordiske og europeiske kraftmarkedet og har vært en del av energisamarbeidet med EU i mange år. Norge har vært en pådriver for å åpne opp de nasjonale markedene slik at man kan kjøpe og selge kraft over landegrensene, for å utnytte ressursene best mulig og sørge for en sikker kraftforsyning.

Norge og EU har ambisiøse klimamål og energisektoren er en viktig del av løsningen. EUs tredje energimarkedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. ACER, EUs energibyrå, sørger bl.a. for at reglene i energimarkedspakken overholdes og praktiseres likt.

Se presentasjonen om ACER, EUs tredje energipakke og norsk kraftforsyning.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior.