foto: Polyteknisk Forening

Ungdomspolitikerdebatten: 10 bud for bedre studenthelse

Publisert: 6. mai 2022

I ulike undersøkelser og forskningsdata har vi sett at ungdom stadig rapporterer om dårligere livskvalitet og økende psykiske plager de siste 20 årene. Hvorfor sliter så mange unge i Norge, og hvorfor bedres det ikke? Vi inviterte ungdomspartiledere til den viktigste samtalen om unges mentale helse, og la frem 10 bud for å vise hva som må til!

Se eller lytt til debatten mellom:

 • Alberte Tennøe Bekkhus, leder, Rød Ungdom
 • Agnes Nærland Viljugrein, sentralstyremedlem, AUF
 • Ane Breivik, leder, Unge Venstre
 • Simen Velle, leder, Fremskrittspartiets Ungdom
 • Synnøve Kronen Snyen, leder, Sosialistisk Ungdom
 • Ola Svenneby, leder, Unge Høyre
 • Skjalg Hamnes, 1. styremedlem, Senterungdommen
 • Marius Widerøe, direktør, NTNU Helse og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening

I denne episoden hører du ungdomspartiene diskutere hvordan vi kan bygge et bedre helsetilbud for studenter og unge. Hvordan skal helsetilbudet se ut, hvem skal ha ansvaret og hvordan skal dette finansieres? Hvordan skal vi sikre gode studieløp som fremmer god psykisk helse og livskvalitet og gjør studentene godt rustet til arbeidslivet? Hvor viktig er det med økt studiestøtte for å bedre studentenes psykiske helse?

Se hele debatten her:

De 10 budene er utformet av leder for NITO Studentene, Linn Robin Andersen og leder for Tekna Student, Marcus Steen Nitschke.

 1. Det skal være en psykolog tilgjengelig på alle studiesteder
 2. Det skal være ukentlige fysiske faglige og sosiale møteplasser for alle studenter
 3. Det skal satses på og legges til rette for studentengasjement og bidras til at organisasjoner kommer på beina etter korona
 4. Det skal være mulig å ikke jobbe ved siden av studiene, og for å gjøre dette må studiestøtten økes
 5. Det skal være et gratis tilbud om organiser fysisk aktivitet på alle studiesteder
 6. Det skal være et tett samarbeid med næringslivet gjennom hele utdanningen for å sikre studentene en god overgang til arbeidslivet
 7. Det skal brukes relevante vurderingsformer som ikke er til ulempe for studentene
 8. Det skal finnes veiledning og et godt tilbud for studenter som har ekstra behov, henger etter eller går utover normert tid
 9. Det skal settes inn ekstra tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø det første året på utdanningene
 10. Det skal sikres finansiell dekning for å gjennomføre alle kravene ovenfor

Ta kontakt med styret i PF Next om du har spørsmål eller innspill!