Tvungent psykisk helsevern: er det behov for (lov)endring? Se eller lytt til sendingen nå!

Publisert: 26. november 2021

Loven om psykisk helsevern i Norge regulerer frivillig og tvungen innleggelse. Der frivillig innleggelser i stor grad krever medisinsk- og psykiatrisk faglig kompetanse, vil tvangsinnleggelser også kreve en juridisk vurdering. I dag faller man på tvangsinnleggelse dersom personen anses som utilregnelig i en rettsak, eller om personen er til fare for seg selv og andre. Blir man dømt til tvungen behandling, er man derimot regnet som pasient i helsevesenet – ikke kriminell.

I den senere tid har en rekke hendelser aktualisert denne debatten, da særlig episodene i Kongsberg og på Bislett. Hva er egentlig det juridiske og medisinsk-psykiatriske faktagrunnlaget for et tvungent psykisk helsevern? Hva er hensikten med redusert kapasitet på tilbudssiden, og hvilke konkrete konsekvenser har dette for psykisk syke? Hvordan kan man forbygge og vurdere risikoindivider som faller innenfor og utenfor denne kategorien?

Lytt til samtalen mellom:

  • Randi Rosenqvist, rettspsykiater. Rosenqvist har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus og som overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker sykehus. Hun var ansatt i Kriminalomsorgen fra 2011 til 2021 og hadde blant annet ansvaret med å observere Anders Behring Breivik i fengselet
  • Aslak B Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hans arbeidsfelt har særlig vært innen helserett, likestillingsrett og menneskerettigheter. Syse var leder av Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra 2005-2009. Han har også vært instituttleder, tidsskriftredaktør og er forfatter av flere fagbøker innen velferdsrettslige emner
  • Hans M Borchgrevink, styreleder PF Helse

Eller se sendingen her!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Helse!