Topplederne podder heller: Les kronikk i E24

Publisert: 8. mai 2021

Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening, og Janne Log, daglig leder i Samvirkene skriver i E24 om toppledere som heller podder når de har noe på hjertet. Erfaringene fra podcastserien #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren viser at det er langt mellom mikrofonstativ og gapestokk – og at samfunnsdebatten trenger også toppledernes refleksjoner rundt de store oppgavene vi som samfunn må løse.

Hør alle #PolyPod-episodene her!

Kronikk i E24:

Når topplederne opplever at nedsiden ved å delta i samfunnsdebatten i tradisjonelle medier blir for stor, oppstår nye arenaer. Nå podder topplederne.

For topplederne mener noe om samfunnsutviklingen. Og har du lyst til å høre toppledernes perspektiver, må du høre på podcast. Historisk har næringslivslederne vært sterke premissleverandører i samfunnsdebatten. De bidrar med sine perspektiver på samfunnsutforming, politikk og verdier. Men valg av kanal har endret seg.

I dag møter vi topplederne bare i noen korte glimt i de tradisjonelle mediene. Ledere som styrer komplekse organisasjoner med tusenvis av ansatte i krevende grønne og digitale skifter stiller bare til tradisjonelle intervjuer når de må stå til rette for noe eller svare for seg og sin organisasjon. Mediene vil stille toppledere til veggs, kommunikasjonsavdelingene vil skjerme topplederne – og tillitsgapet øker.

Vi trenger toppledere som mener noe om samfunnsutviklingen.

Vi står overfor enorme utfordringer og muligheter som samfunn:

  • Coronapandemien og senvirkningene på helse og økonomi
  • Klimakrisen og det grønne skiftet
  • Det digitale skiftet, omstillinger og behovet for ny kompetanse
  • De globale teknologigantenes monopoler og manglende bidrag til lokal verdiskaping
  • Nye sikkerhetstrusler som påvirkning og cyberangrep
  • Færre yrkesaktive pr. pensjonist og fallende oljeinntekter
  • Norge faller på listen over de lykkeligste landene i verden

Som samfunn trenger vi også toppledernes refleksjoner om disse og andre utfordringer, for å prioritere og velge gode løsninger. Og vi trenger næringslivets stemmer på hvilke utfordringer og muligheter næringslivet står overfor – når de skal bidra til å løse utfordringene. Toppledernes perspektiver går ofte på tvers av partigrenser – og de ser gjerne lengre frem i tid enn politikere på valg i en krets.

Hvorfor deltar ikke topplederne i det offentlige ordskiftet?

Vi har snakket med en rekke toppledere om hvorfor de i så liten grad deltar i samfunnsdebatten. De opplever at oppsiden er liten, mens nedsiden er stor. De mener at ledere og politikere med makt opplever å bli behandlet urimelig tøft i media. Debatten oppleves som tabloid og konfliktorientert. Mange mener særlig tradisjonelle medier fokuserer på person i stedet for sak og at det brukes til å spore av viktige debatter. Og mange føler de blir mistenkeliggjort for hvilke motiver de kan tenkes å ha, ikke minst økonomiske.

De tradisjonelle medier oppleves i større og større grad å være et uforutsigbart sted og sosiale medier har ikke bidratt til å redusere risikoen. Mange mener at det er mindre plass for toppledernes perspektiver i Norge sammenlignet med i mange andre land.

Når tradisjonelle medier oppleves som for risikofylt, oppstår nye arenaer. Folk ønsker flere perspektiver – og mange savner stemmer som supplerer kommentatorene og forskerne. Og mange toppledere ønsker å dele sine perspektiver, meninger og erfaringer – i en relevant kanal for hvor de opplever at det er plass til å resonnere.

Så hvordan får vi topplederne på banen?

Når fallhøyden oppleves for stor i tradisjonelle medier, stiller stadig flere toppledere i ulike podcaster. Der opplever de å kunne delta i en samtale – uten at målet er en overskrift. Derfor har det vokst frem stadig flere lederpodder. Podcaster som E24 Voksenpoeng, MeyerHaugen, Stavrum & Eikeland, Stormkast og #PolyPod: Topp-politikeren treffer topplederen gir mulighet for refleksjon og dialog. Poddene har ulike mål og målgrupper, men de har en trofast og økende lytterskare.

Så da er det kanskje ikke så farlig at vi bare møter topplederne i noen korte glimt i de tradisjonelle mediene. For det er andre kanaler, topplederne podder jo.

Les hele kronikken i E24 nå!

Hør alle #PolyPod-episodene her!