Styrets forhold til daglig leder

Publisert: 19. mars 2018

En av styrets viktigste oppgaver er å ansette daglig leder. Forholdet mellom styret og daglig leder etter ansettelsen kan være utfordrende, «som en duett» eller som en «duell» – som to ytterpunkter. Hvor går grensen mellom hva som er henholdsvis styrets og daglig leders ansvar og oppgaver. Hva ligger i det såkalte prinsipal/agent-forholdet? Hvilke regler regulerer forholdet mellom styret og daglig leder?  Hvordan skal daglig leder kompenseres? Dette er temaer som du kan lese om i denne artikkelen.

Artikkel