Styrearbeid i familiebedrifter

Publisert: 26. februar 2018

Ca. 2/3 av alle norske aksjeselskap er å betrakte som familiebedrifter. Noen hundre tusen nordmenn er styremedlem i en familiebedrift. Å sitte i styret i en familiebedrift er annerledes enn i andre bedrifter. I denne artikkelen redegjøres det for de særlige forhold knyttet til familiebedrifter og om hvilke særlige utfordringer det er å sitte i styret i en familiebedrift.

Artikkel