Statsbudsjettet 2019 – presentasjon fra møte 24.oktober

Publisert: 7. november 2018

I vårt møte 24.oktober presenterte Geir Olsen, statssekretær i Finansdepartementet, hovedlinjene i Statsbudsjettet og vurderinger opp mot det grønne skiftet, herunder hvordan Statsbudsjettet møter FNs klimapanels siste rapport.

Se presentasjonen her.