Sirkulær samfunnsarena

Publisert: 19. juni 2018

Prosjektet «Sirkulær samfunnsarena» har som mål å løse en sentral samfunnsutfordring ved hjelp av sirkulære forretningsmodeller.

https://youtu.be/4hIKjjf3T78

Hvilken utfordring skulle løses?
Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE­-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrøm­mene i Norge. I EU er det forventet at det vil være mer enn 12 millioner tonn EE-­avfall i 2020, og vi kan anta at Norge vil ha den samme utviklingen som EU. Sirkulær Samfunns­arena inngikk derfor et samarbeid med RENAS, Circular Norway og EFO for å løse utfordringer knyttet til elektrisk og elektronisk utstyr i husholdninger.

Her var det mange problemstillinger å gripe fatt i, som handlet om både tillitt, teknologi og nye forretnings­muligheter. Mye av elektronikken vi omgir oss med inneholder personinformasjon som bilder, passord og brukernavn. Hva om fremmede får tak i disse og overtar kontrollen over vårt digitale liv? Og er folk flest klar over at EE­-utstyr som mobiltelefoner inneholder sjeldne metaller som kanskje ikke er verdens mest sexy handelsvare, men som er kritisk for hele vår digitale fremtid?

Hva går arenaen ut på?
Arenaen samler ca. 50 deltagere på kryss og tvers av fagfelt, offentlig og privat sektor. Deltagerne følger et program med konkrete spørsmål som skal løses. På selve arenadagen jobber deltagerne i grupper. Hver gruppe har egne fasilitatorer og gruppese­kretærer. Et nøye utvalgt sparringspanel gir verdifull feedback underveis. Programmet ledes av profesjonell fasilitator og alliansepartnerne Polyteknisk Forening, Samfunnsviterne og Tekna.

Hva er formålet med arenaen?
Formålet er å produsere konkrete prosjektideer til sirkulære forretningsmodeller som kan finansieres videre av Norges Forskningsråd eller andre. Sirkulære forretningsmodeller handler om å gå fra et bruk og kast samfunn til et samfunn hvor ressurser utnyttes langt bedre.

Hvem står bak?
Polyteknisk Forening, Tekna og Samfunnsviterne har gått sammen i en allianse for å fremme samarbeid på tvers av næringsliv, offentlige institusjoner og frivillige organisa­sjoner. Norges Forskningsråd er med å finansiere arenaen.

Se en smakebit fra arenaen arrangert i 2016

https://youtu.be/KbTkSVjE6a8