Norsk flyfrakt på Oslo Lufthavn: se presentasjonen

Publisert: 4. september 2019

Fikk du ikke deltatt på ekskursjonen til Flyside Oslo Lufthavn? Se presentasjonen om norsk flyfrakt fra Martin Langaas, Direktør i Avinor.

Sammen med Transportøkonomisk institutt inviterte vi medlemmer til ekskursjon til Oslo Lufthavn med presentasjon og omvisning i regi av Avinor.

Her fikk vi se Gardemoens «laksebonanza» med 1 000 tonn fisk som eksporteres daglig. Mens teknologivarer dominerer lufttransporten inn til Europa, utgjør laks Europas største eksportvare for flytransport.

Årlig bidrar flyfrakten til verdiskaping av 40 milliarder kroner ved Oslo lufthavn, ifølge Avinor. Geografisk har Oslo en god plassering for flyfrakt til Asia, men begrensinger i overflygninger over Russland og landinger i en del store asiatiske land vanskeliggjør at det fulle potensialet tas ut. Andre norske lufthavner har i dag ikke rullebaner til å ta med de største fraktflyene.

Arrangementet var kun for medlemmer av Polyteknisk Forening og forskere ved Transportøkonomisk institutt, men presentasjonen er nå tilgjengelig for alle.