Risikostyring – et av styrets ansvarsområder

Publisert: 16. april 2018

Vi har lagt ut en artikkel og en veileder knyttet til risikostyringsfunksjonen og det ansvaret som styret har for å følge opp den daglige ledelsen av selskapet rundt risiko. I moderne risikostyring referer man ofte til «helhetlig» risikostyring som metode for å forstå og styre virksomhetens risiko helhetlig og ikke bare fragmentert. Dette kalles på godt norsk for «Enterprise Risk Management».

Heftene er utarbeidet av Nettverk Risikostyring som er en del av IIA Norge.

Artikler