Hvem skulle råde over de norske naturherlighetene?

Publisert: 5. desember 2017

I 2017 har oljedebatten vært hetere enn kanskje noen gang før. Likevel er det ikke første gang, og antakeligvis ikke siste, debatten om energi har ført til uenigheter. Kåre Fasting skriver i boka Teknikk og Samfunn om en litt annerledes energi-debatt enn den vi ser i dag.

Ett av de spørsmål som satte gemyttene sterkest i kok, og der en kunne si at den naturlige splidaktighet som særkjenner vårt folk, var striden om våre naturherligheter i fosser og vassdrag. Først og fremst gjaldt dette da i hvilken utstrekning og på hvilken måte vi skulle la utenlandsk kapital få være med i utnyttelsen av de svære kraftressurser.

I et møte 13. mars 1906 kom problemstillingen og motsetningene klart og anskuelig fram.
Den utenlandske kapital var allerede nå ganske sterkt engasjert i norsk kraftutbygging – et enkelt selskap rådde alene over 400.000 hestekrefter, og mange mente simpelthen at den selvstendighet vi hadde oppnådd, stod på spill.

I dag ville 400.000 hestekrefter «bare» vært nok til å dekke 12 vanlige husholdninger med strøm for ett år.