Q&A med Silvija Seres

Publisert: 15. juni 2018

– Det er bare en måte å lære om fremtiden: Å være med på å skape den

Vi ønsker å fremme de dyktige menneskene som er med på å drive Polyteknisk Forening fremover. Det kreves engasjement, handlingskraft og kunnskap for å skape en arena hvor samfunnsaktuelle tema kan adresseres fritt. En gang i måneden legger vi ut et kort intervju med en nøkkelperson fra foreningen. Denne gangen har vi tatt en prat med Silvija Seres. Se flere intervjuer her.


Hvilken rolle har du i Polyteknisk Forening?

– Jeg er president, det vil si at jeg leder hovedstyret i foreningen.
Polyteknisk Forening består av mange nettverk med forskjellig teknologisk fokus, og hver av disse har sine frivillige styrer som legger opp arbeidet med debattmøter og plenumsmøter. For å holde det hele sammen har man også et hovedstyre som består av seks til åtte personer som passer på helheten i aktivitetene; denne gruppen leder jeg.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i foreningen?

– Jeg tror på tverrfaglighet. Trekanten mellom teknologi, samfunn og næringsliv endrer vår verden i rekordfart. Man må tenke tverrfaglig, ikke bare innenfor de forskjellige teknologiske temaene men også sammen med humaniora, politikere og finansfolk, for å kunne forstå og påvirke konstruktivt det som pågår nå. Da er Polyteknisk Forening unikt posisjonert til å koble folk til en slik tverrfaglig forståelse og handling. Vi er politisk nøytrale, og dette er tider som kaller på politisk- og samfunnsbevisste teknologer.

Hva er det beste møtet du har deltatt på og hvorfor?

– Det er mange gode møter her, og det er vanskelig å velge en favoritt. De jeg husker best er der vi hadde eksperimenter eller workshops. For eksempel var det et plenumsmøte i samarbeid med NFR og Fritt Ord i 2016 om droner. Der fikk vi prøve forskjellige droner og treffe noen av Norges beste dronepiloter. Det var første gang jeg innså hvor vanskelig det kommer til å være å regulere slike nye trafikkformer, og det var en spennende innsikt.

Hva er det mest spennende som skjer innenfor Teknologi-Norge?

– Masse. Det mest spennende synes jeg er i skjæringspunktet mellom teknologi og prosessindustri. Der vi kobler vår unike forståelse av sensorer, energisystemer, radioteknologi, geomatikk, hav, transportsystemer, og mer, med anvendelser innen utnyttelse av marin, maritim og energi. Jeg tror virkelig vi er ledende i verden når det kommer til anvendelse av disse ressursene, men vi må samles rundt noen få temaer i sterke faglige klynger for å skrive vår egen digitale historie.

Hvis du kunne sett inn i fremtiden, hva ville du ha likt å vite?

– Masse, men ingenting som ville endret måten jeg lever livet mitt på. Jeg må lære noe og gjøre noe hver dag. Det er bare en måte å lære om fremtiden: Å være med på å skape den. Man må bestemme seg for hva man selv mener er uunnværlig og viktig og stå på for å komme nærmere en fremtid der det gjelder. I Norge er tillit, fellesskap og åpenhet slike ting: Teknologi og digitalisering må ikke ødelegge dette gullet vårt. Da får vi teknologer gjøre jobben vår på en best mulig måte slik at den teknologidrevne fremtiden fortsatt er god.