Q&A med Hans M. Borchgrevink

Publisert: 26. desember 2018

– Kong Harald og Forskningsministeren var til stede i et fullsatt Edderkoppen teater

Vi ønsker å fremme de dyktige menneskene som er med på å drive Polyteknisk Forening fremover. Det kreves engasjement, handlingskraft og kunnskap for å skape en arena hvor samfunnsaktuelle tema kan adresseres fritt. En gang i måneden legger vi ut et kort intervju med en nøkkelperson fra foreningen. Denne gangen har vi tatt en prat med Hans M. Borchgrevink. Se flere intervjuer her.


Hvilken rolle har du i Polyteknisk Forening?

– Jeg er stifter og leder av PF Helse fra ca. 2002, og jeg sitter i hovedstyret. Våren 2018 var jeg interim generalsekretær.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i foreningen?

– Fordi jeg ønsker å fremme PF som et viktig uavhengig forum for samfunnsdebatt. Jeg som leder av PF Helse kunne også fritt arrangere debattmøter mellom en statsråd og ledere fra underliggende etater. Noe jeg ikke kunne gjøre fra min daværende stilling som direktør for medisin og helse i Forskningsrådet.

Hva er det beste møtet du har deltatt på og hvorfor?

– I samarbeid med Bioteknologinemda inviterte PF dr. Craig Venter fra USA. Han tok for seg syntetisk biologi — sekvensering av enkeltpersoners arvemateriale. Høyaktuelt etter hans kartlegging av det menneskelige genom. Kong Harald og Forskningsministeren var til stede i et fullsatt Edderkoppen teater. Det var lange ventelister og mange kom ikke inn.

Hva er det mest spennende som skjer innenfor Helse-Norge i 2018?

– CANCELL Senter driver fremragende forskning på kreftcelle-reprogrammering. De studerer mekanismene bak kreft for å kunne manipulere og reversere disse. Samt NORMENT Senter, for fremragende forskning på mentale lidelser. De starter arbeidet med en ny Folkehelsemelding i 2019.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone.