Q&A med Fredrik Winther

Publisert: 11. mai 2018

– Det som først var små arbeidsfellesskap, som nesten lignet fritidsklubber, har nå blitt kjernen i Norsk næringsutvikling

Vi ønsker å fremme de dyktige menneskene som er med på å drive Polyteknisk Forening fremover. Det kreves engasjement, handlingskraft og kunnskap for å skape en arena hvor samfunnsaktuelle tema kan adresseres fritt. En gang i måneden legger vi ut et kort intervju med en nøkkelperson fra foreningen. Denne gangen har vi tatt en prat med Fredrik Winther. 


Hvilken rolle har du i Polyteknisk Forening?

– Jeg er nyvalgt medlem i hovedstyret fra 2018.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i foreningen?

– Aldri har så mange nye teknologiske drivere hatt så stor betydning på så mange områder med så stor hastighet. Det skaper et enormt behov for å utvikle nye modeller for å forstå tiden vi lever i og for å forberede oss på den utviklingen som kommer. Rollen som en sentral bidragsyter i samfunnsutviklingen har Polyteknisk Forening hatt før, og den rollen kan PF ta på nytt.

Hvor skal Bærekraft-Norge ta veien i 2018?

– Jeg tenker at FNs bærekraftsmål og de store samfunnsutfordringene de peker på er en veiviser for utvikling av dagens og morgendagens industri og næringsliv. Det pågår samtidig en teknologisk revolusjon innen utdanning, velferd og helse, klima, energi og miljø, og organisering av internasjonalt samarbeid. Bærekraft-Norge bør bli en global rollemodell for hvordan teknologi, entreprenørskap, innovasjon og samfunn spiller sammen. Dit er det et stykke igjen, og på veien bør PF kunne bli en sentral bidragsyter.

Hvilken bok leste du sist?

– Jeg leste Amy Webbs siste bok: «The Signals are Talking: Why Today’s Fringe is Tomorrow’s Mainstream». Den handler om hvordan endring og ny teknologi aldri springer ut av det som er «mainstream», men alltid kommer fra sidelinjen og det som ofte oppfattes som sære eksperimenter. Det har vi blant annet sett i entreprenørskaps-Oslo de siste årene. Det som først var små arbeidsfellesskap, som nesten lignet fritidsklubber, har nå blitt kjernen i Norsk næringsutvikling. Nå er entreprenørskapsmiljøene der flertallet av nye arbeidsplasser skapes. For noen få år siden var vi bare noen få som trodde dette ville skje.

Hvilket teknologisk fremskritt venter du på?

– Selvkjørende biler. Når daglig transport ikke lenger blir et ork, men et sted for å underholdes eller «prosumere». Da kommer vi parallelt til å se en motreaksjon for den kraftige urbaniseringen, og mange samfunnsstrukturer vil endres som følge av det. Akkurat det tror jeg ikke mange andre tror, men det kommer 🙂