Q&A med Alfhild Skogsfjord

Publisert: 13. juli 2018

– En arena hvor viktige tema adresseres uten at noen er «betalt» for å fremme enkeltaktørers egen interesse

 Vi ønsker å fremme de dyktige menneskene som er med på å drive Polyteknisk Forening fremover. Det kreves engasjement, handlingskraft og kunnskap for å skape en arena hvor samfunnsaktuelle tema kan adresseres fritt. En gang i måneden legger vi ut et kort intervju med en nøkkelperson fra foreningen. Denne gangen har vi tatt en prat med Alfhild Skogsfjord. Se flere intervjuer her.


 Hvilken rolle har du i Polyteknisk Forening?

– Jeg sitter i hovedstyret i foreningen.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i foreningen?

– Det er viktig å ha uavhengige arenaer som adresserer samfunnsviktige tema. Temaer i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn. I dagens samfunn er det mange arenaer som publiserer innhold som vi forbrukere etter hvert stiller oss tvilende til. Jeg ser PF som en arena hvor viktige tema adresseres uten at noen er «betalt» for å fremme enkeltaktørers egen interesse.

I dag har vi en teknologisk utvikling som medfører endringer i samfunnet. Noen av disse har konsekvenser langt utover det vi forstår. Vi som samfunnsborgere stiller spørsmål til langtidseffekten av endringer. PF gir en arena hvor vi kan samle erfaringer, synspunkter og kompetanse.

Hva er det mest spennende som skjer innenfor Helse-Norge?

– Velferdsteknologi. At regjeringen motiverer kommunene med prosjektmidler for å sikre at innbyggerne får tilgang til hjelp i sitt hjem støttet opp av tilgjengelig teknologi. Jeg tror økt fokus på å møte enkeltindivider i respektive hjem er viktig, og da blir teknologi en vesentlig brikke i samspill med pårørende og kommunene.

Etter din mening, hva er en av de viktigste vitenskapelige oppdagelsene som er blitt gjort?

– Vanskelig spørsmål, kanskje hjulet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Erna Solberg.